Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 18 października 2021 10:27

Nie będzie zgody na nowy wieżowiec na Winiarach. Co się stanie z chodnikiem?

 

Po kilku miesiącach od ostatnich wieści w sprawie planów budowy nowego wieżowca na Winiarach, pojawiły się kolejne informacje w tej sprawie. Dobre i złe - zależy, kogo one dotyczą.

Na początku lata br. informowaliśmy o planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze oraz garażem podziemnym, który planuje się zrealizować u zbiegu ul. Gdańskiej i Orcholskiej na działce nr 16/6. Docelowo budynek miałby mieć 12 kondygnacji nadziemnych i 3 kondygnacje podziemne, wznosząc się na samym początku Winiar, przed wieżowcami należącymi do osiedla Orła Białego (w miejscu dawnej Panoramy).

Wniosek w tej sprawie złożył inwestor w kwietniu br., a w czerwcu, kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, temat wzbudził wiele uwag - szczególnie mieszkańców istniejących już nieruchomości, sąsiadujących z planowaną inwestycją. W tej sprawie do Urzędu Miejskiego skierowano petycję, oprotestowującą cały pomysł - w piśmie podnoszono kwestię zacienienia mieszkań, spodziewanych problemów z parkowaniem, a także potencjalnych uszkodzeń spowodowanych przez kolejną ingerencję we wzniesienie. Wówczas też odpowiedź Magistratu była wymijająca, zawierająca odniesienia do obowiązujących przepisów z zaznaczeniem iż zdaniem urzędu ilość miejsc postojowych przewidzianych dla inwestycji (naziemnych i podziemnych) jest niewystarczająca.

Obecnie Urząd Miejski opublikował projekt decyzji o odmówieniu ustalenia warunków zabudowy. Jak wynika z treści dokumentu, wobec tej inwestycji w formie protestów lub pism wypowiedzieli się mieszkańcy, Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Rada Osiedla Winiary.

- W protestach podnoszono przede wszystkim kwestie nadmiernych rozmiarów planowanej inwestycji w stosunku do działki, co za tym idzie niemożności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na własnym terenie, generowanie ruchu nieadekwatnego do możliwości dojazdu z jednokierunkowej ul. Orcholskiej – co stworzy dodatkową uciążliwość dla mieszkańców przyległych terenów – zwiększony ruch pojazdów na osiedlu i pogorszenie warunków parkingowych, zwiększenie hałasu, nadmierną wysokość budynku w stosunku do zabudowy sąsiedniej, powodującą zacienianie, oraz zagrożenie dla budynków sąsiednich spowodowane naruszeniem skarpy. Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wskazała jednocześnie, że dla dojazdu do budynku nie ma możliwości wykorzystania wąskich dróg dojazdowych osiedlowych jako posiadających nieodpowiednie parametry, zaś odpowiednia obsługa komunikacyjna z ul. Orcholskiej nie będzie wykonalna ze względu na różnicę poziomów terenu - zawarto w uzasadnieniu do odmowy.

Jak zaznaczono w dokumencie, nie jest możliwe wydanie decyzji pozytywnej, gdyż nie zostały spełnione wszystkie warunki podane w art. 61 ust. 1 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podniesiono tu kwestię braku "dostępu do drogi publicznej, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów obiektów budowlanych, oraz intensywności wykorzystania terenu". Wskazano także na charakter zabudowy istniejącej przy ul. Orcholskiej, posiadającej dostęp do niej z drogi wewnętrznej, a nie własnego wjazdu, a ponadto wymieniono inne kwestie dotyczące zachowania odległości oraz warunków, jakie zaistnieją po ewentualnym powstaniu nowego wieżowca. 

Ogólnie uzasadnienie dla odmowy wydania warunków zabudowy jest bardzo obszerne, obejmujące także charakter samej inwestycji. Co jednak ciekawe, wskazano iż "działka nie posiada dostępu do drogi osiedlowej na os. Orła Białego", podczas gdy do obecnej nieruchomości po "Panoramie" prowadzi droga od strony ww. osiedla. 

W międzyczasie jednak Urząd Miejski opublikował także inny dokument, dotyczący lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżki rowerowej na ul. Gdańskiej. Mowa o odcinku tej drogi między Wiaduktem Solidarności a ul. Winiary. Jak wynika z treści obwieszczenia, jedna ze stron postępowania złożyła odwołanie. Według naszych ustaleń chodzi o działkę 16/5, która bezpośrednio sąsiaduje z ww. posesją, a na której planowany jest wieżowiec. Nieruchomość, wzdłuż której poprowadzony jest chodnik razem ze schodami przy ul. Orcholskiej, ma znajdować się w prywatnych rękach - właśnie tego samego inwestora. Czy to początek batalii o wydanie zgody na inwestycję? Czas pokaże.

7 komentarzy