Jesteś tutaj:Blogi Czymże jest prawda?
czwartek, 01 kwietnia 2021 08:04

Czymże jest prawda?

  Antoni Kamiński

Jesteśmy rozproszeni i pochłonięci tyloma sprawami, różnymi szczegółami z naszego życia, rzeczami bez znaczenia, że zaczynamy gubić się w tym wszystkim. Uwikłani w troski doczesne wyolbrzymiamy wiele rzeczy, które w naszym mniemaniu są istotne. Wiarę odsuwamy zupełnie na boczny tor, a naszą raną, która przynosi największe spustoszenie jest rana nieznajomości i ślepoty – nieznajomości Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ewangelia wg św. Jana [18,28-19,16]. Poncjusz Piłat był w trudnej sytuacji, kiedy przyprowadzono do niego Jezusa. Przyjrzyjmy się temu, co miało miejsce rano w Wielki Piątek w Jerozolimie. Piłat nie miał nic do zarzucenia Jezusowi, a sam fakt, iż kapłani chcieli Go na śmierć skazać, wielce zdziwił Piłata, który postanowił porozmawiać z Oskarżonym. Podczas pierwszej rozmowy Piłat mówił: „Naród Twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie, coś uczynił?”, na co Chrystus odpowiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi walczyliby pewnie żebym nie był wydany żydom.” Na pytanie Piłata, czy Jezus jest królem, On mu odpowiada: „Tyś powiedział. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Wszelki który jest z prawdy, słucha głosu mego”. Czytamy dalej: „Rzecze mu Piłat: co to jest prawda? A gdy to powiedział znowu wyszedł do żydów i mówi im: ja żadnej winy w nim nie znajduję.”

Z powyższego fragmentu płynie bardzo ważna nauka dla każdego. Wiele filozofów po dziś dzień próbuje wytłumaczyć czym jest prawda. Jedni mówią, że ona istnieje, drudzy, że nie ma jej w ogóle, a jeszcze inni, że prawd jest tyle co mniemań ludzkich. Oczywistym jest jednak fakt, że Prawda jest tylko jedna. Fałsz nie znosi prawdy, a prawda fałszu. Kościół, jak i liczni filozofowie nauczają, że Prawda istnieje i jest niezmienna. Człowieka zadaniem jest ją tylko odkryć, poznać i przyjąć. Jak mówi św. Tomasz z Akwinu – Prawdą jest to, co jest. Tak jak Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, tak każdy może znaleźć prawdę, która istnieje i jest cały czas jedna i ta sama. Nie można powiedzieć, że moja prawda jest inna od twojej, gdyż wtedy nie istnieje żadna prawda.

Lud, który nie chce prawdy, wybiera fałsz, gdyż poza prawdą tylko on jest. Tak też, żydzi wybierając Barabasza, a nie Jezusa jasno pokazali jakie wartości prezentują. Również i my czynimy podobnie. Jeśli wybieramy nieprawdę, to wybieramy fałsz - nie można powiedzieć, że jestem gdzieś pomiędzy. Zbawiciel mówi: „kto nie jest ze mną ten jest przeciwko mnie”. Jesteś albo przyjacielem prawdy, albo jej wrogiem.

Po uwolnieniu Barabasza, Piłat kazał ubiczować Jezusa. Został On okrutnie umęczony, na głowę Jego włożono koronę z ciernia, przyodziano Go szatą szkarłatną. Naigrywano z Niewinnego, tak jak dzisiaj naigrywa się z Prawdy. Próbuje się ją wykrzywić, wyśmiać, sprawić, aby nie Ona już była prawdą, ale by fałsz nią był. Ostatecznie prowadzi to do pozbawienia Prawdy jej szacunku i piękna. Przestanie Ona być kochana i zostanie zapomniana.

Następuje druga rozmowa Poncjusza z Chrystusem w której, namiestnik mówi: „nie wiesz, że mam moc ukrzyżować Cię, i mam moc wypuścić Cię?”. Jezus odpowiedział mu: „Nie miałbyś żadnej mocy nade mną, gdyby ci z góry nie było dane. Dlatego, który mnie Tobie wydał, większy grzech ma”.

Wydaje nam się, że na Ziemi nie ma nic lepszego od władzy, a człowiek, który ją posiadł to ma już wszystko i może wszystko. Otóż z władzą jest jak ze wszystkim innym. Została ona dana ludziom od Boga i wszystko od Niego pochodzi. Wszystko, co istnieje, istnieje dzięki Bogu.

„A bez Niego [Słowa] nic się nie stało, co się stało” [J 1,3]. Wszystko, co mamy, zawdzięczamy naszemu Stwórcy, nasze domy, rodziny, przyjaciół, szczęście, czy zdolności. Wszystko to jest dziełem Boga. Wiadomo, Bóg nie musi w sposób cudowny sprawiać, że nauczę się języka, czy wybuduję dom, czy zasadzone ziarno zamieni się w roślinę. Bóg stworzył prawa natury, które istnieją na tym świecie i to one są odpowiedzialne za naturalny bieg rzeczy. Jednak to Bóg jako pierwszy Poruszyciel, ten który jest poza czasem i przenika wszystko mógł stworzyć cokolwiek. 

Piłat gdy usłyszał, że jego władza nie jest jego własnością, przeraził się i postanowił wypuścić Jezusa. „Lecz żydzi wołali, mówiąc: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim; każdy bowiem, co się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi.” Jeśli nie będziemy miłowali nad wszystko Prawdy to również nie będziemy umieli jej obronić. Piłat wiedział, że postępuje źle, że Oskarżony jest niewinny, a mimo to postanowił wydać na Niego wyrok śmierci. Nie wiedział Poncjusz, że umywając ręce, tylko je zbrukał. Jeśli ojciec czy matka, nie upomni dziecka w złym to również przystaje ów rodzic do złego. Naszym obowiązkiem jest dążenie do prawdy, niszcząc fałsz i zło w każdy możliwy sposób.

Wiemy, że Bóg jest Prawdą. Spójrzmy teraz na Niepokalaną i na to, jak Ona traktowała ową Prawdę. Otóż zawsze przyjmowała ją do swego serca. Bez zawahania powiedziała „niech mi się stanie według słowa Twego”. Ona podobnie jak Chrystus przyjęła wolę Bożą. Swoją pokorą naprawiła błąd Ewy. Swym umiłowaniem Prawdy zapoczątkowała Ona dzieło Odkupienia. Tak jak Adam i Ewa porzucili Prawdę, tak Chrystus z Maryją Ją umiłowali. Matka Boża wytrwała przy Panu Jezusie do samego końca. Co ciekawe pod Krzyżem z bliskich mu osób, była tylko Ona, św. Jan i św. Maria Magdalena. Nie było tam pozostałych 11 apostołów. Oni pouciekali, bo bali się i myśleli po ludzku, a nie po Bożemu. Naszym zadaniem jest wytrwać do końca przy Prawdzie, nawet gdy zdaje się nam, że to już nie ma sensu. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei i wiary, dlatego nigdy nie powinien wątpić we wszechmoc Bożą.

Pod Krzyżem, gdy Pan Jezus wiedział, że wszystko już się wykonało, powierzył cały Kościół święty opiece Najświętszej Maryi Pannie. Do Jana, umiłowanego ucznia, który jedyny wytrwał do końca, Chrystus powiedział: „Oto Matka Twoja”, a do Maryi: „Oto syn Twój”. Jan jest przedstawicielem rodzaju ludzkiego, a zwłaszcza tych umiłowanych, którzy przyjęli Prawdę. Jemu to Pan Jezus oddał najcenniejszy skarb jaki miał na Ziemi, swoją Matkę. Tak jak Ewa jest Matką wszystkich ludzi według ciała, tak Maryja jest Matką każdego według jego duszy.

W ten wyjątkowy czas Męki Pańskiej nie dajmy się pochłonąć przez dzisiejszy świat, poświęćmy się Prawdzie. Jak mówi św. Jacek:

Nie próbuj naśladować głupoty prostego tłumu,

Jeżeli Bóg dał ci rozum, to rób użytek z rozumu.

Na przekór inteligentnej wulgarnych mędrców armii,

Niech wiara twa szuka rozumu, a rozum prawdą się karmi.

Niech nie zachwieje tobą dyskurs przewrotnie mętny,

Bo szatan nie ma mądrości jest tylko inteligentny.

Szatan jest księciem kłamstwa oraz artystą grzechu.

Fałsz miesza pół na pół z prawdą, nie rezygnując z uśmiechu.

W Niedzielę Wielkanocną, 04. kwietnia 2021r. o godz.16.00 przy Pomniku Opatrzności Bożej odmówimy różaniec publiczny w intencji czuwania Opatrzności Bożej nad Gnieznem i ochrony rodzin przez Niepokalaną przed moralnymi i duchowymi zagrożeniami.


 

10 komentarzy

 • Link do komentarza Andrzejlazaruk@wp.pl niedziela, 20 czerwca 2021 19:31 napisane przez Andrzejlazaruk@wp.pl

  Wszyscy uważamy prawda to prawda .Nic bardziej mylnego.Miłośćto prawdziwa prawda reszta to bul i kłamstwo i bul przepraszam za słowo cholerny wielki bul i jest niczym. Chwilami pragną bym znaleźć się w otchłani piekieł ,leczostatkiem sił kocham rzycie....To nie jest błaganie o pomoc lecz pràgnę się z wami podzielić bulem i bardzo dardzo proszę .Kochajcieinnych i szanujcie bo to jest najwarzniejsze w naszym życiu

 • Link do komentarza Pytajnik sobota, 19 czerwca 2021 12:48 napisane przez Pytajnik

  @AK....

  zamiast używać okrągłych słów mógł Pan wprost powiedzieć. W dyskusjach z mniej biegłymi i oczytanymi w teologicznych księgach pojawia się argument. Nie było nic i powstało coś. Zainicjowało powstanie czegoś to coś - w domyśle stwórca ( z małej litery - nieprzypadkowo ). Generalnie, wszystko jest proste, natomiast rozdmuchane, aby mieć kontrole nad gawiedzią.
  [...] reasumując, zawsze chodzi o władzę, nad tym rzędem dusz ...

 • Link do komentarza Julian czwartek, 15 kwietnia 2021 00:17 napisane przez Julian

  No grat powołania się na Tomasza z Akwinu. Ciemniak, który wiedział więcej niż jemu współcześni. Czyli obecni kumają mniej? Bóg nie gra w kości. I to jest dowód. I kolejny dowód. Jeśli taki twór istnieje, to nie może być Bogiem katolików. MUSI być Bogiem WSZYSTKICH.

 • Link do komentarza Antoni Kamiński niedziela, 11 kwietnia 2021 15:47 napisane przez Antoni Kamiński

  ad @pisiu:

  Zależy jak definiujemy "twór". Wydaje mi się, że twór musi zostać stworzony, a zatem rzeczywiście nie ma żadnego dowodu na to, że istnieje twór, który jest Bogiem. To by zaprzeczało istocie Boga.

  Jeśli natomiast słowo "twór" zostało użyte nieświadomie, to spieszę z wyjaśnieniem, czy rzeczywiście nie ma żadnego dowodu na to, że istnieje Bóg.

  Tak jak każda rzecz która istnieje posiada swojego poprzednika, który stworzył daną rzecz, i tak np. roślina powstaje z ziarna, koszulka z materiału, samochód z części itd. Koszulka nie powstanie z niczego i bez niczyjej pomocy. tak samo samochód. Potrzebny jest ktoś kto to zrobi. Nic na świecie nie powstaje bez żadnej przyczyny. Absurdalnym jest twierdzenie, że coś powstało z niczego i bez niczyjej pomocy. To jest tak samo jakby stwierdzić, że jakaś ksiązka istnieje od zawsze, albo stwierdzić, że w pewnym momencie powstała ona z niczego. Wzięto by nas za wariata, gdybyśmy tak twierdzili. Zawsze istnieje jakaś przyczyna.

  Idąc logicznym tokiem rozumowania świat nie może istnieć "od zawsze". Musi być jakiś moment kiedy to został on stworzony, a następnie sam juz na podstawie swoich praw przekształcił się w znany nam dzisiaj. Kiedy się chwilę nad tym zastanowić to nie może być mowy o nieistnieniu Boga. Istnieje On i mógł on stworzyć to wszystko, ponieważ jest poza czasem i materią.

  Polecam "Sumę Teologiczną" św. Tomasza z Akwinu, który doszczętnie wyjaśnia to zagadnienie. Ja podałem jeden argument, który jest najłatwiejszy w zrozumieniu, jest natomiast wiele więcej dowodów na to, że Bóg istnieje.

 • Link do komentarza pisiu czwartek, 08 kwietnia 2021 01:24 napisane przez pisiu

  Nie ma żadnego dowodu na istnienie takiego tworu jak Bóg.

 • Link do komentarza Piotrek sobota, 03 kwietnia 2021 11:40 napisane przez Piotrek

  Jezus swym życiem i naukami które głosił objawiał prawdę o swym Ojcu, Stwórcy. Oznajmiał prawdę faryzeuszom i uczony w piśmie, wiadomo jak Go potraktowali, skoro istnieje prawda, prawda religijna, musi istnieć kłamstwo religijne, niestety ogromną większość ludzi nie jest tego świadoma. Uważają że czczą Boga w sposób prawidłowy, a prawda jest inna. Co gorsza ludzie nie chcą cokolwiek w tym temacie zmienić, bo....... Tradycja, a szkoda bo......... Jezus obiecał ; poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pozdrawiam.

 • Link do komentarza antyklaudiusz piątek, 02 kwietnia 2021 12:13 napisane przez antyklaudiusz

  ad Klaudiusz: Ze swoimi poglądami pasujesz n a muzułmanina,a nie katolika.

 • Link do komentarza czytelnik piątek, 02 kwietnia 2021 10:56 napisane przez czytelnik

  klaudiusz, twoje masło maślane wymaga pracy naukowej o tym, jak nie powinno się komentować spraw, o których nie ma się zielonego pojęcia. w jednym masz rację. Że nie można zmieniać płci, bo to zrobił za nas Stwórca.

 • Link do komentarza Julian czwartek, 01 kwietnia 2021 23:04 napisane przez Julian

  Prawda jest taka. Szpital zamknięty, nie przyjmuje "zwykłych" ludzi ale dla ojca księdza miejsce jest. i wizyty synka księdza są OK. Gdzie tu procedury, gdzie prawo? W du..e, bo ojciec księdza nie może mieć wirusa. I co? Jest pozytywny, ma Covida ale nie. Cicho sza. I Kuria teraz chora będzie? Nie bo NIE

 • Link do komentarza Klaudiusz czwartek, 01 kwietnia 2021 17:25 napisane przez Klaudiusz

  Dzisiaj wielu próbuje zakłamywać prawdę, albo wprowadzić coś, co chcą uznawać za prawdę. Przykładem są tzw. prawa kobiet. Nic takiego nie istnieje. Są prawa człowieka, ale nie jakieś osobne prawa kobiet, bo inaczej powinny też istnieć osobne prawa mężczyzn. Te prawa kobiet to fanaberia i jakiś wymysł, żeby nadać sobie przywileje sprzeczne z rolą kobiety w społeczeństwie. Kobieta ma być spolegliwa, zajmować się domem, dziećmi, gotowaniem. Jej prawem jest to, by sumiennie wypełniała swoją rolę i nie przynosiła wstydu mężczyźnie, który ma nad nią zwierzchność. Kobieta powinna dbać o to, żeby mężczyzna był z niej zadowolony, jak jest z kolegami to musi zachowywać się tak, żeby wstydu nie przynieść, nie odzywać się bez pozwolenia, powiedzieć tylko tyle, na ile mąż jej pozwoli, nie krzątać się tylko po to, żeby zaznaczyć swoją obecność, do sklepu iść tylko za zgodą męża, albo tylko z nim, by nie trwonić finansów na głupoty. To mężczyzna powinien decydować co wolno kupić kobiecie i jakie ona może mieć koleżanki, aby czasem nie trafiła na jakieś feministki, albo takie co będą opowiadać te bzdury o prawach kobiet czy jakimś równouprawnieniu. Nie ma czegoś takiego jak równouprawnienie, to też lewacka fanaberia podobnie jak prawa kobiet. Niech kobiety się cieszą, że mają prawo głosować w wyborach, chociaż za nie powinien to robić mąż, w sumie te prawa wyborcze są niepotrzebne im, bo potem dochodzą do stanowisk i szerzą te swoje herezje o prawach kobiet i inne dziwactwa. Kolejnym przykładem fanaberii i lewackich ideologii jest weganizm, ideologia lgbt czy gender. Zwolennicy gender zresztą opowiadają bzdury, że człowiek może sobie wybrać dowolną płeć. Otóż nie może, rodzi się kobietą, lub mężczyzną, a jeśli nie potrafi tego zaakceptować to potrzebna jest jemu pomoc psychiatryczna. Taka jest prawda i nie można jej zakłamywać, prawdy trzeba się trzymać!

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.