Jesteś tutaj:Blogi Czy Kościół jest święty?
środa, 03 marca 2021 20:59

Czy Kościół jest święty?

  Antoni Kamiński

Nietrudno spotkać się dzisiaj z negatywnymi opiniami dotyczącymi Kościoła Katolickiego. Jedni mówią, że to przeżytek, drudzy, że to głupota, inni, że w Kościele są sami pedofile itp. Niestety wiele z tych oskarżeń bazuje na całkowicie błędnym rozumieniu czym tak w ogóle jest Kościół Katolicki.

Aby wytłumaczyć ten problem będę posługiwał się fragmentami z Pisma św. (fragment [Mt 16, 13-24]) i Katechizmem z roku 1908r., a rozmyślanie nad przytoczonym tekstem niech będzie chwilą ciszy w tym szczególnym czasie.

Pan Jezus gdy przyszedł do Cezarei zapytał Apostołów: „Za kogo ludzie uważają Syna człowieczego?”. Uczniowie odpowiedzieli, że lud uważa Go za jednego z proroków, na co Chrystus zapytał: „A wy za kogo mnie uważacie?”. Na to pytanie nie odpowiadają już wszyscy, lecz tylko jeden z nich, a mianowicie Piotr i mówi On: „«Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».”

Przekazanie kluczy wiązało się z przekazaniem władzy w ówczesnych czasach, w ten oto sposób Chrystus wybrał pierwszego papieża, ustanawiając go widzialnym władcą Kościoła. „Prawdziwą głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który w sposób niewidzialny zamieszkuje go, rządzi nim i jednoczy w Sobie Jego członków.” „Jezus Chrystus ustanowił Kościół po to, aby dalej pełnił w świecie Jego zadanie, aby mianowicie w Kościele i przez Kościół aż do skończenia świata ludziom były przydzielane owoce Odkupienia, dokonanego na krzyżu.” To jest celem istnienia Kościoła, do którego należy każdy kto przyjął chrzest
i wyznaje wiarę katolicką.

Wszelkie nadużycia widoczne dzisiaj w Kościele są efektem słabości ludzkiej. Kościół jest święty nie zawsze w swoim widzialnym ciele, tzn. w wiernych, księżach i biskupach, ale jest on zawsze święty w swoim duchu. Oznacza to, że wszelka nauka oficjalna Kościoła, dotycząca moralności i wiary jest nieskazitelna. Chrystus nie dał władzy Piotrowi, bo był on dobry, lecz dlatego, że pokładał wiarę w Niego.

„Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».” Ta scena odbywa się tuż po ustanowieniu św. Piotra papieżem. Pokazuje nam to, że papież jest nieomylny w sprawach wiary i moralności, kiedy występuje jako najwyższy nauczyciel Kościoła, nie natomiast, gdy głosi rzeczy, które nie są z tym związane. Fragment ten też wyraźnie wyjaśnia, że nie zawsze ciało Kościoła jest święte. Każdy człowiek jest skażony grzechem pierworodnym i tego owoce widać w jego działaniu.

Kościół jest święty ponieważ Jego założycielem jest sam Bóg, On jest Królem tego Kościoła i On ustala prawdy wiary posługując się ciałem widzialnym, czyli ludźmi. Na koniec przytoczę fragment homilii św. Jacka:

Jeżeli wierzysz w Boga pamiętaj, że prawda jest jedna,
Niezmienna i nieodwołalna i do zbawienia potrzebna.
Te słowa w sercu wyryj i w duszy swej rozważaj,
A jeśli ktoś ci mówi, że ma własną prawdę – uważaj!
Albowiem człowiek sam z siebie niczego nie ustanowi:
Nie ufaj byle komu zaufaj Kościołowi.

W niedzielę, 07.marca 2021r. o godz.16.00 przy Pomniku Opatrzności Bożej odmówimy różaniec publiczny w intencji mieszkańców Gniezna prosząc Matkę Bożą, aby chroniła nasze rodziny przed zagrożeniami duchowymi i moralnymi.

17 komentarzy

 • Link do komentarza Darko czwartek, 18 marca 2021 20:01 napisane przez Darko

  Ad. dobry - a jeżeli twoje dziecko zostanie zgwałcone przez nauczyciela, trenera, aktora lub człowieka o innej profesji, a takich przypadków w Polsce i na świecie jest wiele, bardzo wiele, to co,, szkoły należy polikwidować, teatry pozamykać, filmów nie kręcić, sportu nie uprawiać itd.?

 • Link do komentarza dobry wtorek, 16 marca 2021 10:30 napisane przez dobry

  Chciałbym widzieć miny wszystkich którzy bronią kościoła i wypierają prawdę. Gdyby ich dziecko zostało ofiarą księdza pedofila albo siostry zakonne które zatajają prawdę.

 • Link do komentarza Julian poniedziałek, 15 marca 2021 18:29 napisane przez Julian

  Czytelnik, to ty weź się lepiej do edukacji. "Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań", jest to wpisane do ustawy, więc jest chyba prawem. A zabraniam ci wyznawać wiarę w kościele? Nie słyszałem, żeby jakiś muzułmanin w Polsce karał za to, że każę mu wyznawać Allaha tylko w meczecie. W państwach islamskich tak, czyli chcesz, żeby Polska też była państwem fundamentalistycznym? Wierzcie w Niebo skoro chcecie, lecz nie narzucajcie swojej wiary innym

 • Link do komentarza czytelnik niedziela, 14 marca 2021 16:45 napisane przez czytelnik

  Julian, nie ma czegoś takiego, jak państwo świeckie. Państwo ma być bezstronne, czyli : "....art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, brzmiący: "Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę wyrażania ich w życiu publicznym".
  Czyli zanim coś Julian naskrobiesz, to najpierw z tematem się zapoznaj. A tak przy okazji to Tobie powiem i zapamiętaj to sobie, ze katolik jest katolikiem nie tylko w kościele, w domu, ale zawsze i wszędzie. I na tym polega nasza wiara, jak zresztą innych wyznań także. powiedz wyznawcom islamu, żeby wyznawali Allaha tylko w meczecie, to uważaj, bo może to się tragicznie dla ciebie skończyć.

 • Link do komentarza Klaudiusz niedziela, 14 marca 2021 12:44 napisane przez Klaudiusz

  Julian, państwo świeckie to grzeszne państwo. Napisałem jak wygląda niebo, ale pamiętajmy, że królestwo Pana ma zapanować też na tym świecie, w ziemskim, doczesnym wymiarze. Oto jak będzie wyglądać ten świat, kiedy zapanuje Prawo Boże i niebieskie Królestwo na Ziemi:
  Przede wszystkim nie będzie zbytecznych rzeczy, które nas kuszą. Nie będzie więc żadnych barów, dyskotek, wielu zbędnych programów telewizyjnych, radiowych i gazet. To wszystko zatruwa umysł, więc będzie jedno radio, jedna gazeta, jeden program telewizyjny, a wszystko to będzie służyć przekazywaniu informacji o pogodzie, nabożeństwach i ważnych wydarzeniach, o których ludzie powinni wiedzieć i tylko tyle, bo do szczęścia ludziom nic więcej nie trzeba. Ludzie będą chwalić Pana, chodzić na nabożeństwa, spotykać się na domowych modlitwach, śpiewać pieśni ku chwale Boga, wspólnie pracować na roli, aby była żywność dla ludu bożego. Wielu zbędnych zawodów nie będzie, tylko te najważniejsze, czyli związane z edukacją, techniką, religią, medycyną i zaopatrzeniem. Nie będzie wielkich korporacji, gdzie ludzie będą robić karierę, bo ta kariera nie będzie potrzebna. Ludzie nie będą gonić za pieniędzmi i dobrami materialnymi, tylko zajmą się modlitwą, chwaleniem Pana, pracą na roli, albo w innych ważnych zawodach, np: w zaopatrzeniu w żywność, albo jako kierowca samochodu, który rozwozi najważniejsze produkty do punktów dystrybucji, bo takie będą, gdyż ludzie muszą skądś brać niezbędne zasoby. Ale nie będą to punkty prywatne, nastawione na zysk, lecz służące zaopatrzeniu społeczeństwa w to co potrzebne, czyli żywność, prasę, środki higieniczne (ale bez lakierów do paznokci i innych służących próżności kosmetyków). Nie będzie też grzesznych ideologii, czyli przestanie istnieć socjalizm, kapitalizm, liberalizm, prawa kobiet, weganizm, feminizm i inne fanaberie. Życie społeczne będzie oparte na prawie bożym. Dzieci wracając ze szkół będą pomagać rodzicom w domu, ogrodzie i na roli. Potem na rodzinnych spotkaniach Ojciec będzie czytał pismo święte i rodzina będzie wychwalać Pana. Kobiety będą wspólnie prać ubrania nad rzeką i śpiewać pieśni religijne. Ojcowie będą wydawać córki za mąż za pobożnych mężczyzn. Życie kulturowe zaś toczyć się będzie w parafiach, to też zbędne będą kina i teatry, albowiem kultura będzie oparta o to co w Piśmie Świętym. Ludzie będą szczęśliwi mogąc wychwalać Pana i jego dzieło.

 • Link do komentarza Julian piątek, 12 marca 2021 22:31 napisane przez Julian

  OK, módlcie się, macie prawo, ale dajcie spokój pozostałym. W końcu chyba żyjemy w państwie świeckim?

 • Link do komentarza katolik piątek, 12 marca 2021 15:44 napisane przez katolik

  ZBIG - księża to tacy sami śmiertelnicy i grzesznicy, jak ty, jak ja. A księży to na pewno szatan jeszcze bardziej atakuje, niż nas. Ciężko więc jest być dobrym kapłanem, ale trzeba się starać. Nie jest łatwo, ale także nie jest to niemożliwe. Modlisz się za kapłanów?

 • Link do komentarza Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim środa, 10 marca 2021 23:49 napisane przez Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim

  Cierpienie jest glebą miłości

 • Link do komentarza Zbig środa, 10 marca 2021 18:17 napisane przez Zbig

  @Senior chyba nie chcesz powiedzieć w swoich wpisach że Bóg powołuje na księży zboczencow i pedofilów?

 • Link do komentarza Kris wtorek, 09 marca 2021 19:47 napisane przez Kris

  Grzech naszego narodowego upadku to po pierwsze przyjecie chrztu rzymskiego ( który uwiązał nas przy Rzymie i jego polityce ) a nie np z Bizancjum jak zrobiła choćby Ruś a po drugie i to jest znacznie gorsze odrzucenie reformacji a czym była i jeszcze jest Rosja lub Wielka Brytania to wszyscy wiemy... Jeszcze w XVIII w można było w Rzeczypospolitej dostać się do wiezienia za zmianę wyznania z katolickiego na inne , był to smutny owoc zwycięstwa ideologii kościoła katolickiego w Polsce i jeden z wielu powodów upadków i rozbiorowa państwa .... Państwa które w czasach swojego złotego wieku czyli od XIV do XVII w było znane jako kraj wolności i tolerancji w całej Europie ! W Polsce od czasów kontrreformacji było jak było i jest z łaski Papieża albo Cara lub J Stalina ( szkoda tylko że o Polską sprawę czasem mimo wszystko bardziej zabiegał Car Aleksander I a nawet sam J Stalin niż nasi zachodni sojusznicy i sam Papież i tak było oraz będzie ) bo Polska od dawna niestety to taka papuga i paw ( Juliusz Słowacki - Grób Agamemnon ) dla narodów ... Pamiętajmy że to nie papież ani zachód dał Polsce pomorze i Śląsk bo im się znowu po II wojnie marzyły się wielkie Niemcy a wiec nasi sojusznicy nas opuścili dwa razy w na początku i pod koniec II wojny a taka Polska jaka była była tylko z łaski Rosji a mogła jej wcale nie być albo mogła być jeszcze mniejsza niż jest dziś bo Polska dla zachodu nic nie znaczy co pokazał już XVIII i XIX w dla nich liczy się Rosja a nie bitwa pod Wiedniem czy pod Warszawą itp bitwy które podobno ratowały wiarę i cywilizacje Europy przed Islamem ( choć co ciekawe jedynie Turcja nigdy nie znała rozbiorów Polski ) czy komunizmem .... taka jest smutna prawda historii ... Żeby odwrócić zły los Polska musiałaby wrócić do Biblii i zasad Złotego Wieku gdy Polska była krajem tolerancyjnym schronieniem dla wielu wyznań oraz narodów czyli Czasów Konfederacji Warszawskiej i Unii Lubelskiej bo inaczej Polsce i UE a nawet świat czeka powrót średniowiecza w nowej formie w XXI w ....

 • Link do komentarza Kris wtorek, 09 marca 2021 16:59 napisane przez Kris

  Dzisiejszy Kościół katolicki stara się pokazać światu czyste oblicze, zakrywając usprawiedliwieniami swe straszliwe prześladowania. Przywdział szaty chrześcijaństwa, lecz nie zmienił swego charakteru. Każda zasada papieska, która istniała w przeszłości, istnieje także dzisiaj. Doktryny powstałe w średniowieczu obowiązują nadal. Niech nikt się nie oszukuje. Papiestwo, któremu protestanci chcą dziś oddać cześć, jest tym samym papiestwem, które władało światem za dni reformacji, kiedy to wierni Bogu ludzie występowali przeciw Rzymowi, aby z narażeniem życia ukazać jego nieprawość. Posiada tę samą pychę i zuchwałe roszczenia jak wówczas, kiedy panowało nad królami i książętami twierdząc, że takie jest prawo Boże. Jest nadal tak samo despotyczne i okrutne jak wtedy, kiedy tłumiło wolność człowieka i zabijało świętych Najwyższego.

 • Link do komentarza Tomasz sobota, 06 marca 2021 12:17 napisane przez Tomasz

  ad Klaudiusz Skąd ty bierzesz takie wiadomości? Bo na pewno nie z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 • Link do komentarza Klaudiusz piątek, 05 marca 2021 12:06 napisane przez Klaudiusz

  Ateiści walczą ze świętym Kościołem, ale trafią za to do piekła. Do wyboru mamy niebo i piekło. Ludzie jednak źle te miejsca postrzegają. Myślą, że w niebie dostaną jakiś domek, będą imprezować, szaleć bez ograniczeń, a inni, że takie rozrywki czekają ich w piekle. Nic z tych rzeczy. Jakieś dyskoteki, kluby, imprezy czy inne zbytki są tu w życiu doczesnym, a nie po drugiej stronie. Te całe doczesne zbytki mają charakter grzeszny, wodzą na pokuszenie. W niebie zaś to nie będzie potrzebne i tego tam nie ma. Tam po śmierci człowiek będzie się korzył przed Bogiem, podziwiał jego chwałę, chodził po rajskim ogrodzie, aby chwalić Pana, albo zostanie przydzielony do chóru gdzie będzie śpiewać na chwałę Boga pieśni kościelne. Mieszkać zaś będą tam dusze wspólnie i wspólnie chwalić Stwórcę. W piekle zaś diabły będą ludzi gotować w garach, przypalać, biczować i znajdą mnóstwo tortur, aby grzeszne dusze cierpiały. Do wyboru po śmierci mamy więc albo śpiewanie w chórze niebiańskim, albo cierpienia w piekielnym kotle. Innego wyboru nie ma, a czyściec to zwykła poczekalnia, gdzie zadecydowane będzie czy trafimy do piekielnego gara by cierpieć męki czy też w niebie w nagrodę będziemy mogli śpiewać w chórze, albo leżeć krzyżem na chwałę Boga.

 • Link do komentarza senior piątek, 05 marca 2021 10:32 napisane przez senior

  Kris, znowu kręcisz i nie rozumiesz sedna sprawy. Piekło zadomowiło się u takich, jak Ty, który nie potrafi włączyć myślenia w sprawach, w których tak chętnie na tych łamach się wypowiadasz. Ale Stwórca w swej dobroci daje Ci czas na nawrócenie, weź więc moją dobrą radę sobie do serca.

 • Link do komentarza Kris czwartek, 04 marca 2021 19:23 napisane przez Kris

  Kościół katolicki nie może być kościołem Jezusa ponieważ Chrystus powiedział że bramy piekielne go nie przemogą a jak wszyscy widzą kościół katolicki już w średniowieczu bramy katolickiego kościoła otworzyły się na szatana mordując ludzi paląc na stosach wymyślając najbardziej zboczone tortury . Papieże na kartach historii byli rozpustnikami zboczeńcami i dewiantami . Podczas 2 wojny światowej kolaborowali z faszystami ukrywając ich przed wymiarem sprawiedliwości a w dzisiejszych czasach zboczenia malwersacje finansowe i kłamstwa . Jak widać piekło się u katolików w kościele zadomowiło już dawno.

 • Link do komentarza katolik czwartek, 04 marca 2021 11:08 napisane przez katolik

  Katolicy wiedzą, ze Kościół jest święty, wszak na każdej mszy św. modlą się: "
  Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół", zatem, jeżeli tego nie wyznają, nie stosują tego drogowskazu to znaczy, ze tak naprawdę nie są katolikami.

 • Link do komentarza senior środa, 03 marca 2021 23:50 napisane przez senior

  Wielu ludzi, w tym katolików utożsamia każdego księdza z żyjącym prawie świętym na ziemi. Ci ludzie twierdzą, ze skoro księża grzeszą, to cały Kościół jest jednym wielkim grzesznikiem. A przecież Kościół to my, ty, ja, oni, my wszyscy tworzymy tę wspólnotę i to od ciebie, nas, od nich zależy, jak Kościół wygląda. księża to tacy sami ludzie, jak my, nie pozbawieni pokus, wad, grzechów. Być może są bardziej kuszeni przez szatana, niż my. I pozwolę sobie zapytać się tych, którzy tak łatwo rzucają kalumniami na księży: Czy Ty modlisz się za nich? A przede wszystkim za tych, o których wiesz, że postępują niewłaściwie? A czy modlisz się za tych, którzy Ciebie skrzywdzili? To bardzo trudne, wiem, bo sam to czasem przeżywam. Ale taka musi być moja postawa, postawa prawdziwego katolika.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.