środa, 14 kwietnia 2021 08:40

10 stulatków otrzymuje honorowe świadczenie

  mnopr

W całym województwie wyjątkową emeryturę pobiera 240 osób - to seniorzy, którzy ukończyli już 100 lat życia i przysługuje im dodatek finansowy.

Świadczenia honorowe wypłacane są przez ZUS - jubilat nabywa uprawnienia do niego w momencie ukończenia 100 lat życia. Od daty przyznania wynosi ono 100 procent obowiązującej w danym dniu kwoty bazowej. Od 1 marca 2021 r. kwota bazowa to 4512,41 zł, a ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. 

Na koniec marca na terenie powiatu gnieźnieńskiego takie świadczenie przysługiwało 10 osobom, które przeżyły 100 lat. Nasz region pod tym względem ustępuje tylko dwóm innym w II Oddziale ZUS Poznań - w Koninie jest to 14 osób, a w Poznaniu 26. W sumie na terenie całej Wielkopolski mieszka 240 osób, które ukończyły 100. rok życia. 

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, Prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego. 

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane