Wydrukuj tę stronę
wtorek, 16 czerwca 2020 13:13

Basen ponownie otwarty

  UM

Od środy zostanie ponownie otwarty gnieźnieński basen. Jednocześnie GOSiR przypomina o zasadach bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, które obowiązywać będą wszystkich odwiedzających obiekt.

Po kilku tygodniach przerwy obiekt przy ul. bł. Jolenty ponownie zacznie przyjmować pływaków. Wszystkich jednak obowiązywać będą określone zasady zachowywania się, które mają być przestrzegane. Dotyczy to także limitu osób, które mogą przebywać jednocześnie w hali basenowej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników i pracowników basenu, Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji prosi o przestrzeganie poniższych zasad i zaleceń:

1. Niekorzystanie z pływalni w razie pojawienia się objawów ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.

2. Obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu na teren basenu.

3. Obowiązkowe zabieranie do szafek okrycia wierzchniego i obuwia.

4. Utrzymywanie dystansu społecznego 2 m podczas pływania i kąpieli w basenach, a także oczekując w kolejce do kasy, przebywając w holu, w szatni i strefie przed szatniami, w przebieralniach, toaletach i pod natryskami.

5. Używanie osłon ust i nosa z wyłączeniem tego obowiązku podczas kąpieli i pływania w basenie - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

6. Obowiązkową i staranną kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.

7. W hali basenowej może przebywać maksymalnie nie więcej niż połowa dopuszczalnego obłożenia obiektu, czyli 60 osób, a ponadto:
- z jednego toru na basenie sportowym mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 4 osoby, z obowiązkiem utrzymania podczas pływania dystansu społecznego 2 m;
- w basenie rekreacyjnym należy zachować dystans społeczny wynoszący 2 m;
- w jednym jacuzzi mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z wyłączeniem rodzin;
- w saunie może przebywać nie więcej niż połowa maksymalnego jej obłożenia, z wyłączeniem rodzin (za przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego odpowiada najemca).

8. Zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania.

9. Ograniczenie pobytu na terenie obiektu do czasu pływania i kąpieli w basenach i przebrania się.

10. Przestrzeganie regulaminów, zasad higieny oraz nakazów, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących na pływalni, a także komunikatów i poleceń zarządcy obiektu.

Godziny udostępniania: od poniedziałku do niedzieli, 10.00-22.00.

3 komentarzy