Wydrukuj tę stronę
piątek, 04 września 2020 10:32

Nagroda Izabelli dla Muzeum Początków Państwa Polskiego

 

Największa instytucja muzealna w Gnieźnie została nagrodzona w jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla tego typu placówek w Wielkopolsce.

Fundacja Muzeów Wielkopolskich poinformowała o wynikach XVIII edycji konkursu na wydarzenie muzealne roku "Izabella". Wydarzenie jest organizowane od 2002 roku i od tego czasu na trwałe wpisało się ono w kulturalny krajobraz regionu. Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu miało się odbyć w maju w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów, ale ze znanych powodów musiało zostać przesunięte. Teraz poznaliśmy jego laureatów za 2019 rok.

W kategorii I - działalność wystawiennicza nagrodę główną - Grand Prix oraz statuetkę Izabelli przyznano Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie za ekspozycję „Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego” - zobacz relację z wernisażu wystawy, która odbyła się w lutym 2019 roku.

W kategorii IV - działalność promocyjna i marketingowa MPPP otrzymało wyróżnienie za „Marketingowy i promocyjny wymiar profilu MPPP w Gnieźnie na portalu społecznościowym Facebook”.

Ponadto w kategorii II - działalność edukacyjna nagrodę drugą otrzymało Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy za „Obrazy z życia Powstańców”. Ta sama placówka otrzymała nagrodę pierwszą w kategorii III - działalność naukowa i wydawnicza za publikację „Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach”. MPP na Lednicy przyznano także wyróżnienie za „Udostępnij to! Muzeum otwarte dla osób z niepełnosprawnościami” - w kategorii działalności promocyjnej i marketingowej.