Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 sierpnia 2016 13:00

Autobusy zamiast drzew - wkrótce przebudowa

 
Autobusy zamiast drzew - wkrótce przebudowa archiwum redakcji

Zgodnie z planami władz miasta, najpóźniej do połowy listopada przed teatrem powstanie zatoka autobusowa.

Sprawa była już wielokrotnie poruszana publicznie w Internecie oraz na posiedzeniach komisji Rady Miasta. Na nic jednak zdały się apele kilku działaczy (z których część się później wycofywała), aby zrezygnować z pomysłu i pozostawić ciąg zieleni, jaki od lat funkcjonuje na ul. Mickiewicza. Urząd Miejski ogłosił właśnie przetarg na wykonanie kilkudziesięciometrowej zatoki w miejsce kilku rosnących do niedawna drzew. 

To właśnie o sytuację drzewostanu w tym miejscu rozchodziła się sprawa budowy zatoki autobusowej. Mimo iż część rosnących w tym miejscu jest wyschniętych, część radnych broniła stref zieleni w mieście, sugerując iż można dokonać  nowych nasadzeń. Tymczasem władze miasta w swojej odpowiedzi przyznały, że takie zostaną dokonane, ale na obrzeżach miasta. Teraz swoją decyzję przypieczętowały, ogłaszając przetarg na wykonanie zatoki przed teatrem - wszystko w imię bezpieczeństwa gości wspomnianej instytucji: - Z uwagi na problemy komunikacyjne w czasie trwania spektakli w teatrze - postój autobusów w pasie jezdni, uniemożliwiający ruch dwukierunkowy oraz przebieganie przez jezdnię dzieci przywożonych do teatru w miejscach niedozwolonych, zachodzi konieczność budowy zatoki autobusowej. Obecna nawierzchnia chodnika jest zniszczona, posiada nierówności poprzeczne oraz podłużne, co również kwalifikuje ją do remontu - czytamy w dokumentacji.

Jak przebiegnie inwestycja? - W miejscu istniejącego pasa zieleni zostanie wybudowana zatoka autobusowa z kostki kamiennej granitowej. Z uwagi na kolizję istniejącego zagospodarowania terenu z planowaną zatoką autobusową zakłada się przestawienie dwóch lamp oświetleniowych oraz wycinkę czterech drzew - czytamy w dalszej części specyfikacji.

W ramach inwestycji powstanie nowy chodnik z kostki betonowej typu granit epoka na długości skweru, a także wykonana zostanie zatoka o długości 30 metrów. Krawężniki granitowe będą pozostawione, a przy wjeździe na miejsce postojowe zostaną obniżone. Dwie latarnie istniejące w tym miejscu zostaną przestawione bliżej chodnika. Całe przedsięwzięcie ma zostać wykonane najpóźniej do połowy listopada br.

Galeria

15 komentarzy