Wydrukuj tę stronę
piątek, 13 grudnia 2019 17:36

Rewolucja na drogach? Jest projekt tras rowerowych na terenie Gniezna

 
Rewolucja na drogach? Jest projekt tras rowerowych na terenie Gniezna archiwum redakcji

Radykalne rozwiązania w infrastrukturze oraz organizacji ruchu na poszczególnych ulicach miasta, ale także komponowanie dróg dla rowerów w kształt istniejącej siatki komunikacyjnej - to znajduje się w propozycjach przedstawionych w konsultacjach tras rowerowych, opublikowanych na stronie Urzędu Miejskiego. 

Na podległej Magistratowi stronie opublikowane zostały projekty realizacji tras rowerowych na terenie Pierwszej Stolicy Polski. Zgodnie z założeniami ich powstanie zostaje rozłożone na okres pięciu lat, a od kilku miesięcy firma Stadtraum, która wykonywała projekt na zamówienie Urzędu Miejskiego, analizowała dokumentację drogową oraz istniejącą infrastrukturę. Na podstawie tego oraz według koncepcji przedstawionej rok temu, przygotowała dokumentację odpowiadającą poszczególnym fragmentom dróg. W ten sposób powstały trzy trasy: północ - południe, wschód - zachód, "dookoła" miasta.

Większość istniejących już ścieżek, kontrpasów lub ciągów pieszo-rowerowych, została wkomponowana w powstały projekt.

Na projekt składa się duży plan orientacyjny z kartami, które rozdzielają poszczególne plany dla konkretnych wycinków miasta, gdzie zaplanowano budowę ww. tras. W sumie są to 64 karty, na których zaznaczono dokładny przebieg nowych dróg, ścieżek czy ciągów. 

Aby jednak zapoznać się ze szczegółami, należy wejść na stronę konsultacji społecznych. Każdy numer pliku PDF należy dopasować do fragmentu karty oznaczonego na mapie (załączniki dostępne są także pod artykułem i dla wygody spakowane dla każdej z tras osobno).

Z dokumentacji, jaką przedstawiono, można zauważyć m.in. takie rozwiązania:

  • likwidacja miejsc postojowych na ul. Dalkoskiej i w tym miejscu utworzenie pasów i ciągów rowerowych na jezdni po obu stronach od ul. Łąkowej do ul. Warszawskiej
  • zwężenie jezdni ul. Roosevelta (od CK eSTeDe) poprzez wymalowanie pasów rowerowych po obu krawędziach jezdni, które z przerwami prowadzić będą aż do przejazdu kolejowego, gdzie zmniejsza się szerokość istniejącej ulicy
  • odcinek ul. Wrzesińskiej od granic miasta do ul. Kostrzewskiego uwzględnia kompleksową przebudowę tej ulicy, którą GDDKiA odkłada od lat. W jej ramach pasy ruchu mają zostać rozdzielone i powstaną bezkolizyjne zjazdy, a ścieżka rowerowa ma zostać poprowadzona wzdłuż wschodniej części drogi, częściowo po śladzie starej ścieżki wybudowanej lata temu na skraju Lasu Miejskiego.
  • na ul. Wrzesińskiej ścieżka powstanie po zachodniej stronie ulicy, gdzie na jej potrzeby planuje się budowę obok chodnika
  • na Rondzie Gnieźnieńskich Olimpijczyków ruch rowerowy planuje się zorganizować według projektu przebudowy tego skrzyżowania. Rowery mają poruszać się wydzielonymi pasami ścieżek, rozlokowanymi wokół ronda. 
  • na wiadukcie nad torami wzdłuż ul. Warszawskiej, który jest "wąskim gardłem" komunikacyjnym, rowerzyści mają korzystać tak, jak normalni użytkownicy ruchu. Jak zawarto, przy ewentualnej przebudowie, jeśli będzie możliwość, mogłaby powstać dwukierunkowa DDR.
  • na ul. Żwirki i Wigury ruch planuje poprowadzić się różnicowanymi szlakami rowerowymi - od ścieżek, poprzez chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym po ciągi pieszo-rowerowe
  • na Wiadukcie Solidarności zaprojektowano zlikwidowanie dla samochodów jednego pasa ruchu w kierunku centrum i utworzenie tu wydzielonego pasa dla rowerów, które kończyć będzie się przed rondem - to rozwiązanie, jak zawarto w projekcie, jest w trakcie uzgadniania.

Na pozostałych odcinkach przewidziano najróżniejsze rozwiązania drogowe, od ciągów pieszo-rowerowych po wybudowane od podstaw ścieżki rowerowe. Są też stosowane "chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym", które budzą kontrowersje z uwagi na brak podstaw prawnych do stosowania tego typu oznakowania - więcej na ten temat można przeczytać tutaj. 

W ramach projektu zaproponowano realizację "śluz rowerowych", a więc miejsc przed skrzyżowaniami z sygnalizacją, na których kierujący jednośladami mogą osobno od samochodów bezpiecznie czekać  na zielone światło. Takie miejsca mają powstać w kilkunastu miejscach.

Ponadto na projektach są takie fragmenty tras, które już teraz mogą budzić sporo uwag co do ilości zastosowanych rozwiązań na stosunkowo krótkim odcinku drogi (i o różnym zakresie obowiązku z ich korzystania). Przykładowo na ul. Lecha na chodniku po zachodniej stronie miałby powstać ciąg pieszo-rowerowy, który na ul. Sobieskiego ma przechodzić w "chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym", po czym od Parku Miejskiego ponownie ma się stać ciągiem pieszo-rowerowym. Oznaczać to będzie, że rowerzysta musi korzystać z CPR na ul. Lecha, potem może wybrać jazdę ulicą Sobieskiego po jezdni, by za chwilę obowiązkowo zjechać ponownie na CPR w kierunku ul. Roosevelta. Taka mozaika rozwiązań pojawia się także na innych odcinkach dróg. 

Już teraz można zakładać, że propozycje niektórych fragmentów tras będą budzić sporo uwag. Konsultacje trwać mają do 13 stycznia 2020 roku - więcej informacji na stronie, gdzie są omówione aspekty budowy dróg rowerowych zgodnie z przepisami, lista zarządców dróg na terenie Gniezna itp. 

Załączniki z pakietami plików dla poszczególnych tras dostępne są poniżej!

Galeria

14 komentarzy