Wydrukuj tę stronę
piątek, 17 marca 2017 10:11

Po kontrolach pojawiło się ponad 1300 deklaracji więcej

 
Po kontrolach pojawiło się ponad 1300 deklaracji więcej archiwum redakcji

Działania kontrolne, prowadzone przez Straż Miejską, pozwoliły na wykrycie nieprawidłowości w 30% kontrolowanych gospodarstw domowych. Wręczono także mandaty i skierowano kilka spraw do sądu.

We wrześniu 2016 roku Strażnicy Miejscy w Gnieźnie rozpoczynając kontrolowanie gospodarstw domowych pod kątem deklaracji gospodarowania odpadami ustalili nieprawidłowości w prawie 30 procentach domostw. Na koniec roku stan wyglądał następująco: na 1204 kontrole ujawniono 265 nieprawidłowo złożonych deklaracji, które dotyczyły 430 osób. W 200 przypadkach pouczano osoby, ale też w 61 przypadkach rażących uchybień stosowano postępowanie mandatowe, 7 spraw skierowano do sądu z wnioskiem o ukaranie. W wyniku tych działań pojawiło się 1309 nowych deklaracji. 

Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Straż Miejska ma prawo do kontrolowania prawidłowości złożonych deklaracji na odpady komunalne. Gnieźnieńscy funkcjonariusze odwiedzają gospodarstwa domowe zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w kamienicach czy blokach mieszkalnych wielorodzinnych oraz firmy.

W dalszym ciągu nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących w danym domu czy mieszkaniu, które zadeklarowały gromadzenie odpadów lub niezłożenie deklaracji w ogóle. Nieprawidłowości występują również po stronie właścicieli obiektów handlowo-usługowych. 

Straż Miejska przypomina, że każda firma, zakład, obiekt handlowy czy usługowy powinien mieć zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych. Osoby nieprawidłowo pozbywające się odpadów mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 złotych lub wnioskiem do sądu. Straż Miejska zapowiada nasilenie kontroli. W poprzednim tygodniu w 75 skontrolowanych domostwach na osiedlu Winiary ujawniono aż 38 niezgodności, w 11 przypadkach osoby w ogóle nie posiadały deklaracji śmieciowych. W 5 przypadkach osoby ukarano mandatami karnymi.

źródło: UM w Gnieźnie

4 komentarzy