Wydrukuj tę stronę
piątek, 23 sierpnia 2019 12:50

Gnieźnianie wciąż śmiecą, a mandaty się sypią

  UM (opr)
Gnieźnianie wciąż śmiecą, a mandaty się sypią źródło: UM

Mimo licznych interwencji Straży Miejskiej oraz wykorzystania fotopułapek, niektórzy mieszkańcy Gniezna nadal pozbywają się odpadów w sposób nielegalny, podrzucając je na tereny publiczne lub prywatne.

Od stycznia do lipca 2019 r. Straż Miejska w Gnieźnie przeprowadziła prawie 250 interwencji związanych z ujawnionymi podczas patrolu oraz na zgłoszenia mieszkańców wykroczeniami dotyczącymi podrzucania śmieci na terenach publicznych, prywatnych oraz zaśmiecania przestrzeni publicznej.

W toku prowadzonych postępowań zdołano ustalić 31 sprawców, na których nałożono mandaty karne w łącznej kwocie ponad 3,5 tys. złotych - we wszystkich przypadkach nie stosowano pouczeń. Wobec sześciu sprawców dodatkowo skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Warto tu zaznaczyć, że maksymalna wysokość mandatu, jaki może nałożyć na sprawcę Straż Miejska to 500 zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, maksymalna możliwa grzywna to nawet 5 tys. zł.

Wśród nielegalnie śmiecących, znajdują się nie tylko osoby fizyczne, ale także niektóre lokalne firmy. Tym ostatnim, Urząd Miejski zwraca uwagę, że Miasto Gniezno odpowiada wyłącznie za odpady komunalne odbierane od mieszkańców – nie odpowiada natomiast za odpady powstające w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorców obowiązują natomiast osobne zasady gospodarowania odpadami. Dla nie znających jeszcze tych przepisów, Urząd Miejski przygotował specjalną ulotkę informacyjną.

W całym 2018 roku SM przeprowadziła łącznie 559 interwencji związanych z nielegalnym wyrzucaniem odpadów. Ustalono 104 sprawców, z których 82 ukarano mandatami na kwotę 11 650 złotych. Wnioski o ukaranie 10 sprawców skierowano do sądu.

10 komentarzy